Phuket Covid-19 Call Center
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ
Talk with Dr.TK
homeisolation
HI1900
Phuket Covid-19 Call Center
dent-close-service
nogift
Slider900-670-smc
rule-of-visit
pharmshop
insurance
banner
previous arrow
next arrow

นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาธารณสุข วชิระภูเก็ต

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 600 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเฉพาะทางขั้นสูง ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

Hospital introduction video

แพคเกจและโปรโมชั่น

ดูแพคเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 

ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 Walk in ณ ลานม่วงขาว รพ.วชิระภูเก็ต

8 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 Walk in ณ ลานม่วงขาว รพ.วชิระภูเก็ต

ฟอร์มลงทะเบียนเข้าระบบดูแลรักษา กรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

8 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน ฟอร์มลงทะเบียนเข้าระบบดูแลรักษา กรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดฉีดวัคซีน เข็ม 1 สำหรับประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ ลานม่วงขาว รพ.วชิระภูเก็ต

8 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดฉีดวัคซีน เข็ม 1 สำหรับประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ ลานม่วงขาว รพ.วชิระภูเก็ต

อ่านข่าวในหมวด

คุณสิริลักษณ์ พุคคะบุตร์ และคุณรุ่งนภา ถิรเจริญสกุล เป็นผู้บริจาคแทนคุณชาญ แอนติค มอบเงินบริจาค 1,800,000 บาท

4 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน คุณสิริลักษณ์ พุคคะบุตร์ และคุณรุ่งนภา ถิรเจริญสกุล เป็นผู้บริจาคแทนคุณชาญ แอนติค มอบเงินบริจาค 1,800,000 บาท

คุณศรีเพ็ญ รอบคอบ และครอบครัว มอบเครื่องควบคุมการไหลของสารน้ำ ให้กับหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

29 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน คุณศรีเพ็ญ รอบคอบ และครอบครัว มอบเครื่องควบคุมการไหลของสารน้ำ ให้กับหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม

หจก.นำศิลป์การแว่น , หจก.หอแว่น ภูเก็ต , หจก.วอชิงตันการแว่น ภูเก็ต และเพื่อนๆ บริจาค เครื่องไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

27 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน หจก.นำศิลป์การแว่น , หจก.หอแว่น ภูเก็ต , หจก.วอชิงตันการแว่น ภูเก็ต และเพื่อนๆ บริจาค เครื่องไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คุณณรงค์ สุวรรณศุภพนา บริจาคเงินซื้อสายสวนหลอดเลือด เพื่อใช้ฟอกเลือด สำหรับผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์

27 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน คุณณรงค์ สุวรรณศุภพนา บริจาคเงินซื้อสายสวนหลอดเลือด เพื่อใช้ฟอกเลือด สำหรับผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์

บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด สาขา00001 อาคารท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

27 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จำกัด สาขา00001 อาคารท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

คุณกนกวรรณ โลหะรักษ์ สนับสนุนข้าวยำพร้อมขนมหวาน จำนวน 50 ชุด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

25 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน คุณกนกวรรณ โลหะรักษ์ สนับสนุนข้าวยำพร้อมขนมหวาน จำนวน 50 ชุด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อ่านข่าวในหมวด
2601, 2022
2601, 2022
2601, 2022
2501, 2022
อ่านข่าวในหมวด
3012, 2021

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

30 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3012, 2021

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

30 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

3012, 2021

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

30 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1612, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

16 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

812, 2021

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (นักเทคนิคการแพทย์)

8 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (นักเทคนิคการแพทย์)

812, 2021

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

8 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อ่านข่าวในหมวด
อ่านข่าวในหมวด

ข้อมูลน่าสนใจ

ทอล์คกับหมอทีเค EP.4 เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัล BI-PLANE DSA | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

7 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.4 เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิทัล BI-PLANE DSA | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.2 วัคซีนในภูเก็ตมีอะไรบ้าง | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

16 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.2 วัคซีนในภูเก็ตมีอะไรบ้าง | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.1 “ถามตอบเรื่องวัคซีนโควิด-19” | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

16 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.1 “ถามตอบเรื่องวัคซีนโควิด-19” | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

12 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

7 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

20 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

30 พฤศจิกายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

25 พฤศจิกายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

5 กรกฎาคม 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

29 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านข่าวในหมวด

4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

21 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน 4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี