previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 600 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเฉพาะทางขั้นสูง ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

แพคเกจและโปรโมชั่น

ดูแพคเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 

ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง

ข่าวสารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อ่านข่าวในหมวด
1307, 2021
807, 2021
อ่านข่าวในหมวด
1407, 2021
อ่านข่าวในหมวด

ข้อมูลน่าสนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
อ่านข่าวในหมวด

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี