ฟ้าทะลายโจร รับประทานยังไงให้ส่งผลดี
มีประกันชีวิตแบบมีค่ารักษาพยาบาล OPD ไม่ต้องสำรองจ่าย
SMC insurance
ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ
https://wellwishes.royaloffice.th/
kaomuang
We support Phuket Expo 2028
1900
canabis1900
OldestClinicMainbanner
pdpa_banner
ฟ้าทะลายโจร รับประทานยังไงให้ส่งผลดี
new-ins01
SMC insurance
goodfoodgoodhealth
nogift
Slider900-670-smc
pharmshop
insurance
banner
previous arrow
next arrow

นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาธารณสุข วชิระภูเก็ต

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขนาด 600 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและเฉพาะทางขั้นสูง ครอบคลุมถึงระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ลงทะเบียนรับบริการออนไลน์

Hospital introduction video

แพคเกจและโปรโมชั่น

ดูแพคเกจและโปรโมชั่นทั้งหมด

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 

ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อ่านข่าวในหมวด

ชมรมดนตรีบำบัด ภูเก็ต บริจาคเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งตรวจ จำนวน 12 ตัว

21 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ชมรมดนตรีบำบัด ภูเก็ต บริจาคเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งตรวจ จำนวน 12 ตัว

คุณอบเชย ลิ่มชูเชื้อ และครอบครัว บริจาคเงิน 500,00บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

11 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน คุณอบเชย ลิ่มชูเชื้อ และครอบครัว บริจาคเงิน 500,00บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บุตร-ธิดา คุณจิตรา โกยสมบูรณ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

15 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน บุตร-ธิดา คุณจิตรา โกยสมบูรณ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คุณศิริพร กริชกำจร คุณวรรณวิสา มุลวงศรี และคุณอรอุมา มุลวงศรี บริจาคพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว

13 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน คุณศิริพร กริชกำจร คุณวรรณวิสา มุลวงศรี และคุณอรอุมา มุลวงศรี บริจาคพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว

นายสุขดีพิพัฒณ์ -นางพงศ์พัชรา เบญจปทีปชูสกุล บริจาคเงิน 300,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

13 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน นายสุขดีพิพัฒณ์ -นางพงศ์พัชรา เบญจปทีปชูสกุล บริจาคเงิน 300,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สโมสรไลออน์ภูเก็ตอันดามันซี บริจาค ที่นอนลมให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

3 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน สโมสรไลออน์ภูเก็ตอันดามันซี บริจาค ที่นอนลมให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อ่านข่าวในหมวด
1108, 2022
2507, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกสเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ฺ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกสเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ฺ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2507, 2022

เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุม DDC Control ห้องผ่าตัด ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 7 ห้อง

25 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุม DDC Control ห้องผ่าตัด ชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 7 ห้อง

2207, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๖,๔๓๒ เทสต์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๖,๔๓๒ เทสต์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2207, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดุกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate) ชนิดเปิดแผ่นทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดุกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate) ชนิดเปิดแผ่นทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวในหมวด
2507, 2022

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

25 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1907, 2022

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

19 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

1207, 2022

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

12 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

507, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

5 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

507, 2022

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

5 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

1006, 2022

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

10 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

3105, 2022

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

31 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

อ่านข่าวในหมวด
อ่านข่าวในหมวด

ข้อมูลน่าสนใจ

ทอล์คกับหมอทีเค EP.12 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

7 มิถุนายน 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.12 ศูนย์เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.11 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

14 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.11 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.10 เวชศาสตร์ใต้น้ำ ช่วยเรื่องความสวยงามได้จริงไหม? | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

19 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.10 เวชศาสตร์ใต้น้ำ ช่วยเรื่องความสวยงามได้จริงไหม? | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.9 การเข้าสู่โรคประจำถิ่น | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

23 มีนาคม 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.9 การเข้าสู่โรคประจำถิ่น | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ทอล์คกับหมอทีเค EP.7 Home Isolation (ระบบการรักษาติดตามอาการที่บ้าน) | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

21 กุมภาพันธ์ 2022|ปิดความเห็น บน ทอล์คกับหมอทีเค EP.7 Home Isolation (ระบบการรักษาติดตามอาการที่บ้าน) | โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

12 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

7 มกราคม 2022|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลของโปรแกรมสื่อสารข้อมูล AIDET ต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและครอบครัว ที่เข้ารับการรักษาแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

20 ธันวาคม 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

30 พฤศจิกายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

25 พฤศจิกายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

5 กรกฎาคม 2021|ปิดความเห็น บน งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

29 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการดูแลลูกน้อยที่บ้านหลังจากออกจาก NICU (มีซับอังกฤษ)

12 กรกฎาคม 2022|ปิดความเห็น บน เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการดูแลลูกน้อยที่บ้านหลังจากออกจาก NICU (มีซับอังกฤษ)

อ่านข่าวในหมวด

4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

21 มิถุนายน 2021|ปิดความเห็น บน 4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดี