โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : กระทรวงสาธารณสุข | Vachira Phuket Hospital: Ministry of Public Health

353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 361 234 | แฟกซ์: 076 361 333 | อีเมล: vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถส่งข้อความได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แบบฟอร์มติดต่อทั่วไป/Contact form