โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : กระทรวงสาธารณสุข

Vachira Phuket Hospital : Ministry of Public Health; Thailand

ช่องทางติดต่อ / Contact us

แผนที่

หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถส่งข้อความได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หรือส่งผ่านระบบ Traffy Fondue

แบบฟอร์มติดต่อทั่วไป/Contact form

    ช่องทาง Social Network

    ระบบ Traffy Fondue

     

    หรือคลิก Link https://landing.traffy.in.th?key=tfxNRQbN

    ปรับปรุงเมื่อ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 09:42:43