โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : กระทรวงสาธารณสุข

Vachira Phuket Hospital : Ministry of Public Health; Thailand

ช่องทางติดต่อ / Contact us

แผนที่

หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ สามารถส่งข้อความได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
หรือส่งผ่านระบบ Traffy Fondue

แบบฟอร์มติดต่อทั่วไป/Contact form

ช่องทาง Social Network

ระบบ Traffy Fondue

หรือคลิก Link https://landing.traffy.in.th?key=tfxNRQbN

ปรับปรุงเมื่อ 24 มกราคม 2024 เวลา 08:22:02