หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

102, 2023
3101, 2023
3101, 2023
3001, 2023
2601, 2023
2501, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อเข่าเทียม)

25 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อเข่าเทียม)

2501, 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ่ายกลาง

25 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ่ายกลาง

2501, 2023

ประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท ๑.๘% w/v (PE-HA-LURON F ๑.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อสารหนืดสำหรับผ่าตัดตา สารละลายโซเดียมไฮยาลูโรเนท ๑.๘% w/v (PE-HA-LURON F ๑.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2501, 2023

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2401, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2401, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและความเข้ากันได้ของเลือดในผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหมู่โลหิตและความเข้ากันได้ของเลือดในผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2401, 2023

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบค่าเสื่อม๖๖

24 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบค่าเสื่อม๖๖

2401, 2023

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบค่าเสื่อม๖๖

24 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบค่าเสื่อม๖๖

2301, 2023

ประกวดราคาซื้อเตียงผาตัดด้านศัลยกรรมออโธปีดิกส์ (C arm single table heroscopy) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเตียงผาตัดด้านศัลยกรรมออโธปีดิกส์ (C arm single table heroscopy) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2301, 2023

ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)