หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2105, 2024
1605, 2024
1605, 2024
1605, 2024
1605, 2024
1605, 2024
1505, 2024
905, 2024

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

705, 2024

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เลนส์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องฯ)

7 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เลนส์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้องฯ)

705, 2024

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบ BMS IPD Paperless สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxp XE พร้อมอุปกรร์ และติดตั้ง จำนวน ๓ หอผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบ BMS IPD Paperless สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxp XE พร้อมอุปกรร์ และติดตั้ง จำนวน ๓ หอผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

205, 2024

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

205, 2024

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมึกพิมพ์ ๑๑ รายการ)

2 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หมึกพิมพ์ ๑๑ รายการ)

205, 2024

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2024

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

25 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

2504, 2024

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2024

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2024

ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated reprocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated reprocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2024

ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2304, 2024

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๙๐,๑๓๓.๘๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๙๐,๑๓๓.๘๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00