โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

natthak

About นางสาวณัฎฐา ขมประเสริฐ

This author has not yet filled in any details.
So far นางสาวณัฎฐา ขมประเสริฐ has created 31 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๐๔๗,๑๒๓.๒๕ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-12T12:32:51+07:0011 มิถุนายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-23T18:44:28+07:0023 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-02T19:49:35+07:002 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-18T18:15:58+07:0018 เมษายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top