นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Cyber Security Policy of Vachira Phuket Hospital

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

https://moph.cc/SbELJtPZT

ปรับปรุงเมื่อ 01 ธันวาคม 2023 เวลา 09:05:40