นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Cyber Security Policy of Vachira Phuket Hospital

ปรับปรุงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 09:43:11