คลินิกจักษุวิทยา ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตา รวมถึงการตรวจสายตาอย่างครอบคลุม การวินิจฉัยและการรักษาโรคและความผิดปกติของดวงตา การผ่าตัดเพื่อแก้ไขการมองเห็น เป้าหมายของเรา คือการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลดวงตาที่มีคุณภาพสูงสุดและช่วยรักษาสุขภาพการมองเห็นที่ดี

 • ตรวจตาด้วยกล้องลำแสงแคบ (Slit lamp)
 • ตรวจจอประสาทตาด้วย
  • กล้องตรวจจอประสาทตาทางตรง (Direct Ophthalmoscope )
  • กล้องตรวจจอประสาทตาทางอ้อม (Indirect Ophthalmoscope)
  • กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล (Digital Fundus camera)
 • วัดความดันลูกตา ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตาแบบอัตโนมัติ (Non Contact Tonometer)
 • ตรวจลานสายตา (Visual field) ด้วยเครื่องวัดลานสายตา
 • วัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องวัดสายตาและค่าความโค้งกระจกตาแบบอัตโนมัติ
 • วัดความยาวลูกตาด้วยเครื่อง A – Scan
 • ตรวจภายในลูกตาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ (B – Scan)
 • รักษาโรคต้อหิน และโรคของจอประสาทตา โดยใช้ LASER
 • ตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดสี Fluoresceine และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนด้วยชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล ( Fundus Fluoresceine Angiography )
 • เครื่องวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical Coherance Tonography)
 • กล้องผ่าตัดตาส่วนหน้า และส่วนหลัง ( Microscope )
 • ผ่าตัดต้อกระจก โดยใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง (Phacoemulsifier machine) และใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา ด้วยเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง พร้อมสลายต้อกระจก
 • เครื่องจี้ความเย็น ( Cryotherapy )

บริการพิเศษตรวจนอกเวลาราชการ

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงเมื่อ 12 กรกฎาคม 2023 เวลา 09:44:37