บริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดให้มีบริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) สำหรับผู้เข้ารับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการจองห้อง

 • ในเวลาราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ศูนย์จองห้อง ด้านข้างห้องบัตร (ห้องตรวจโลมา) หรือ โทร. 076-361234 กด 7 ต่อ 1173 (8.30 – 15.30น.)
 • นอกเวลาและวันหยุดราชการ ติดต่อจองห้องพักที่ห้องบัตร หรือโทร. 076-361234 ต่อ 1170
 • สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิ์จองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้เย็น
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • โซฟาเบด
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว
 • โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
 • มุมรับประทานอาหารพร้อมอุปกรณ์
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 3/4 มื้อ

ราคาห้องพิเศษ 2566

ห้องพิเศษเดี่ยว

2,000/วัน
 • ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกน้อมเกล้า 2-4
 • ห้องพิเศษเดี่ยว ตึกอันดามัน ชั้น 5

ห้องพิเศษเดี่ยว (VIP)

2,500/วัน
 • ตึกอันดามัน ชั้น 4

ห้องพิเศษเดี่ยว (ทั่วไป)

1,200/วัน
 • ตึกอันดามัน ชั้น 4
 • ตึกสูติกรรม ชั้น 2

ห้องพิเศษเดี่ยวตึกหลวงพ่อแช่ม

2,500/วัน
 • ตึกหลวงพ่อแช่ม ชั้น 2 ราคา 2,500/3,500
 • ตึกหลวงพ่อแช่ม ชั้น 3 ราคา 2,500/3,500
 • ตึกหลวงพ่อแช่ม ชั้น 4 ราคา 2,000/3,500

ห้องพิเศษเดี่ยว นรีเวช

1,800/วัน
 • ตึกสูติกรรม ชั้น 3

ห้องพิเศษเดี่ยว ร่มไทร

1,200/วัน
 • ตึกสูติกรรม ชั้น 4 ราคา 1,200
 • ตึกสูติกรรม ชั้น 4 ราคา 1,800

การบริการอาหาร

โรงพยาบาลจะนำอาหารมาบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

 • เช้า เวลา 06.00 – 07.00 น.
 • เที่ยง เวลา 11.00 – 12.00 น.
 • บ่าย เวลา 14.00 – 15.00 น.
 • เย็น เวลา 16.00 – 17.00 น.

ประกาศเพิ่มเติม

 • ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมที่เลือกโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลหลัก ถ้าประสงค์จะเข้าพักห้องพิเศษ จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้อง 400 บาท/วัน จากราคาห้องพิเศษที่เข้าพัก
 • ผู้ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ฯ จะทำการเก็บเงินค่ายาและค่ารักษาอื่น ๆ ทุก ๆ 3 วัน
 • ถ้านำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ จะต้องเสียค่าไฟเพิ่ม 20 บาท/วัน ยกเว้นเตียงลม วันละ 50 บาท/วัน/เตียง
 • ถ้าทำอุปกรณ์ของโรงพยาบาลฯ ชำรุดเสียหาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาล ฯ ตามราคาของที่ชำรุด
 • อนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ผู้ป่วยได้เพียง 2 คนเท่านั้น (ช่วงโควิด-19 อนุญาตให้เฝ้าได้ 1 คน)
 • อนุญาตให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ระหว่างเวลา 12.00 – 21.00 น.
 • ห้ามนำของมีค่าใด ๆ มาเก็บไว้ในโรงพยาบาลฯ หากเกิดการสูญหายทางโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบ
 • ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา ของมึนเมา ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในโรงพยาบาลฯ โดยเด็ดขาด

ภาพห้องพิเศษ

ปรับปรุงเมื่อ 08 กรกฎาคม 2023 เวลา 12:44:07