โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy : HBOT) โดยใช้เครื่องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดหลายที่นั่ง ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาและเครื่องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดรักษาครั้งละ 1 คน (ติดตั้งปี 2563) ให้การรักษาในกลุ่มโรคตามการยอมรับของ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้้าและความดันบรรยากาศสูงของอเมริกา (Underwater and Hyperbaric Medicine Society : UHMS) รับส่งต่อผู้ป่วยโรคน้ำหนีบและโรคอื่นๆที่ต้องการรักษาเสริมด้วยออกซิเจนแรงดันสูงในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทางเลือกใหม่ของการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % ภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง
บำบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง

การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy : HBO) เป็นการรักษาโดยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % ภายใต้แรงดันที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ภายในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง การบำบัดด้วยวิธีนี้จะเพิ่มออกซิเจนในร่างกายได้มากกว่าการหายใจที่บรรยากาศปกติหลายเท่า จะช่วยแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

 • ช่วยให้ร่องริ้วรอยบนผิวหน้าตื้นขึ้น

 • ฟื้นฟู หลังผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ลดบวม แผลหายเร็วขึ้น

 • ลดอาการปวดศีรษะ ไมเกรน

 • ส่งเสริมการนอนหลับ

 • ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ,เนื้อเยื่อ สำหรับนักกีฬา,ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

 • เด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า

 • แผลเรื้อรัง (แผลเบาหวาน  แผลติดเชื้อ  แผลจากการฉายแสง) แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

 • ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือดหลังฉายแสง 

บริการตรวจรักษาพิเศษ

อัตราค่าบริการ

Package 5

฿13,500package
 • ราคาเฉลี่ย 2,700 บาท/ครั้ง

Package 10

฿25,000package
 • ราคาเฉลี่ย 2,500 บาท/ครั้ง

Package 20

฿40,000package
 • ราคาเฉลี่ย 2,000 บาท/ครั้ง

Hyperbaric Chamber

ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำและสงสัยว่าเป็น Decompression Illness

24 มกราคม 2021|ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโรคจากการดำน้ำและสงสัยว่าเป็น Decompression Illness

 ORN

OSTEORADIONECROSIS
กระดูกและเนื้อเยื่อตายจากรังสีรักษา

 ISSNHL

IDIOPATHIC SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS
การรักษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

 ผู้ป่วยโรคน้ำหนีบ

 กระบวนการดูแลเรื่อง การเข้าถึงการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงของผู้ป่วยโรคน้้าหนีบที่มี
ภาวะวิกฤต-ฉุกเฉิน

 Middle Ear Barotrauma

 ลดอุบัติการณ์การเกิด Middle Ear Barotrauma และ Sinus squeeze จาก HBOT ระดับ E ขึ้นไปให้ < ร้อยละ 1

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.
I Accept

การปฏิบัติตัวก่อนเข้า
เครื่อง Hyperbaric Chamber
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our นโยบายเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต.
I Accept

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปรับแรงดันสูง Hyperbaric Chamber
โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 10 มีนาคม 2023 เวลา 11:06:45