โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy : HBOT) โดยใช้เครื่องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดหลายที่นั่ง ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาและเครื่องปรับแรงดันบรรยากาศสูงชนิดรักษาครั้งละ 1 คน (ติดตั้งปี 2563) ให้การรักษาในกลุ่มโรคตามการยอมรับของ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้้าและความดันบรรยากาศสูงของอเมริกา (Underwater and Hyperbaric Medicine Society : UHMS) รับส่งต่อผู้ป่วยโรคน้ำหนีบและโรคอื่นๆที่ต้องการรักษาเสริมด้วยออกซิเจนแรงดันสูงในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชน

ทางเลือกใหม่ของการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % ภายใต้แรงดันบรรยากาศสูง
บำบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง

การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy : HBO) เป็นการรักษาโดยการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100 % ภายใต้แรงดันที่มากกว่า 1 บรรยากาศ ภายในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง การบำบัดด้วยวิธีนี้จะเพิ่มออกซิเจนในร่างกายได้มากกว่าการหายใจที่บรรยากาศปกติหลายเท่า จะช่วยแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น

  • ช่วยให้ร่องริ้วรอยบนผิวหน้าตื้นขึ้น

  • ฟื้นฟู หลังผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง ลดบวม แผลหายเร็วขึ้น

  • ลดอาการปวดศีรษะ ไมเกรน

  • ส่งเสริมการนอนหลับ

  • ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ,เนื้อเยื่อ สำหรับนักกีฬา,ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

  • เด็กออทิสติก สมาธิสั้น พัฒนาการช้า

  • แผลเรื้อรัง (แผลเบาหวาน  แผลติดเชื้อ  แผลจากการฉายแสง) แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

  • ภาวะปัสสาวะเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือดหลังฉายแสง 

Hyperbaric Chamber

 ORN

OSTEORADIONECROSIS
กระดูกและเนื้อเยื่อตายจากรังสีรักษา

 ISSNHL

IDIOPATHIC SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS
การรักษาภาวะประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน

 ผู้ป่วยโรคน้ำหนีบ

 กระบวนการดูแลเรื่อง การเข้าถึงการรักษาด้วยออกซิเจนแรงดันสูงของผู้ป่วยโรคน้้าหนีบที่มี
ภาวะวิกฤต-ฉุกเฉิน

 Middle Ear Barotrauma

 ลดอุบัติการณ์การเกิด Middle Ear Barotrauma และ Sinus squeeze จาก HBOT ระดับ E ขึ้นไปให้ < ร้อยละ 1

การปฏิบัติตัวก่อนเข้า
เครื่อง Hyperbaric Chamber
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในห้องปรับแรงดันสูง Hyperbaric Chamber
โดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 02 พฤษภาคม 2024 เวลา 02:29:40