โปรแกรมตรวจสุขภาพนักดำน้ำสันทนาการ (Check up for Recreational driver)

https://www.vachiraphuket.go.th/links/wain

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wain