โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 8 ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน แบบเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง

24 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 8 ส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน แบบเร่งด่วนโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ไปยังโรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล ประจำปี 2566

23 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญโรงพยาบาล ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

21 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ เยี่ยมติดตาม เสริมพลัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.วชิระภูเก็ต

19 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะ เยี่ยมติดตาม เสริมพลัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.วชิระภูเก็ต

28 มกราคม 2566 ปิดคลินิกนอกเวลาและคลินิกโรคทางเดินหายใจ เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

17 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน 28 มกราคม 2566 ปิดคลินิกนอกเวลาและคลินิกโรคทางเดินหายใจ เวลา 13.00-16.30 น. เพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

พิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของรพ.วชิระภูเก็ต

17 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน พิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของรพ.วชิระภูเก็ต