รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โครงการ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

10 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร โครงการ แลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม “โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 5”

3 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม “โครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 5”

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินทางอากาศ” (Interfacility Patient Transfer in Andaman Network: Aero medical transportation) ในระบบส่งต่อเครือข่ายอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

2 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดการอบรมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉินทางอากาศ” (Interfacility Patient Transfer in Andaman Network: Aero medical transportation) ในระบบส่งต่อเครือข่ายอันดามัน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1

รพ.วชิระภูเก็ต จัดประชุมโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ระยะที่ 2 (การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ)

2 พฤษภาคม 2024|ปิดความเห็น บน รพ.วชิระภูเก็ต จัดประชุมโครงการ “การบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” ระยะที่ 2 (การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ)

บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ บุคคลกระทำความดี

30 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ บุคคลกระทำความดี

รพ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล IV Nurse IV Care IV Team :Phuket ประจำปีงบประมาณ 2567

27 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน รพ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล IV Nurse IV Care IV Team :Phuket ประจำปีงบประมาณ 2567

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรม ”สงกรานต์เย็นใจ สูงวัยเป็นสุข“ ประจำปี 2567

22 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรม ”สงกรานต์เย็นใจ สูงวัยเป็นสุข“ ประจำปี 2567

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วม “โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต”

10 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วม “โครงการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต”

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลา “รำลึก 111 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)” ประจำปี 2567

10 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลา “รำลึก 111 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)” ประจำปี 2567