การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล: HAIT

รู้จัก HAIT

มาตรฐาน HAIT (Hospital Accreditation Information Technology) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) มี 4 Level มาตรฐาน HAIT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การนำมาตรฐาน HAIT มาใช้ ช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน HAIT จะต้องผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินของ TMI

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายการดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ (แสดงเฉพาะหมวดหมู่ที่มีเอกสาร)

ปรับปรุงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2024 เวลา 08:30:49