โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

Home>ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี ๒๕๖๕

2023-01-30T11:31:20+07:0030 มกราคม 2023|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564

2022-03-25T15:02:06+07:0025 มีนาคม 2022|ดาวน์โหลดเอกสาร|

แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

2023-01-30T11:27:41+07:008 พฤศจิกายน 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2023-06-27T16:25:41+07:0013 พฤษภาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

2021-03-19T08:55:25+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562

2021-06-01T19:03:44+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-06-15T10:14:22+07:0019 มีนาคม 2021|ดาวน์โหลดเอกสาร|

Go to Top