ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2566

รวมทุกสิ่งส่งตรวจและแยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจคือ

  • Blood
  • Sputum
  • Urine
  • Stool

เอกสารแนบ (ใหม่)

File Description File size Downloads
pdf Antibiogram 2023 Blood 91 KB 33
pdf webform 63 KB 21
pdf Antibiogram 2023 Sputum 81 KB 13
pdf Antibiogram 2023 Stool 139 KB 15
pdf Antibiogram 2023 Urine 83 KB 16
pdf Antibiogram 2023 All Specimen 120 KB 18

ปรับปรุงเมื่อ 02 พฤษภาคม 2024 เวลา 02:54:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/e1z9