ins02
slider01
slider03
slider02
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับ ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี

บริการตรวจรักษาพิเศษ

บริการของ คลินิกนอกเวลามะฮอกกานี

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เปิดให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ รังสีวินิจฉัย การรับยา การชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจพิเศษต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ