ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหา ความกังวลใจให้ประชาชนและผู้รับบริการ ทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลด้วยความมั่นใจ

ไม่ได้รับความสะดวกที่โรงพยาบาล

ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งหากท่านต้องการให้คำแนะนำ หรือมีข้อร้องเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

กรอกแบบฟอร์มติดต่อเจ้าหน้าที่

รู้จักศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ความเป็นมา     ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการมาตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคลี่คลายปัญหา ความกังวลใจให้ประชาชนและผู้รับบริการ จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยความมั่นใจ และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน

สถานที่ตั้ง     ตั้งอยู่บริเวณส่วนหน้าของโรงพยาบาล ด้านหลังงานประชาสัมพันธ์

เวลาทำการ  เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ 08.30 -16.30 น.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ คำแนะนำการใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการ
 2. สร้างความร่วมมือ และประสานงานภายในหน่วยบริการ เพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 3. ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาระบบ บริการให้มีประสิทธิภาพ

ช่องทางการติดต่อ

 1. เว็บไซต์โรงพยาบาล : www.vachiraphuket.go.th/
 2. E-mail : กรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง / Fill form below:
 3. โทรศัพท์
  – สายตรง 076-361-233
  – 076-361-234 ต่อ 1412
 4. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 5. จดหมาย : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 6. ตู้รับความคิดเห็นตามจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล
 7. ผ่านผู้บริหาร
 8. หน่วยงานภายนอก

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
 • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
 • ระบบขออนุญาตทำการบันทึกหมายเลข IP ของท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล


  ปรับปรุงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:09:16