ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ คลี่คลายปัญหา ความกังวลใจให้ประชาชนและผู้รับบริการ ทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลด้วยความมั่นใจ

ไม่ได้รับความสะดวกที่โรงพยาบาล

ทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งหากท่านต้องการให้คำแนะนำ หรือมีข้อร้องเรียน สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ทันที

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ กรุณาแจ้งให้เราทราบ

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เช่นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่, ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ,ไม่ได้รับความเป็นธรรม ฯลฯ , ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อทางโรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลในการติดตามเรื่องและประสานงานให้ท่าน
  • ใช้วาจาอย่างสุภาพชน
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการให้กับเรื่องร้องเรียนที่ระบุข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับความเป็นจริง รายละเอียดไม่ครบถ้วน
  • ระบบขออนุญาตทำการบันทึกหมายเลข IP ของท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล

ปรับปรุงเมื่อ 24 มกราคม 2024 เวลา 07:24:24