ศูนย์ดูแลบาดแผล | Excellent Wound Care Center

ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเฉียบพลัน/แผลเรื้อรัง ได้แก่

  • แผลเบาหวาน

  • แผลหลอดเลือดดำ

  • แผลหลอดเลือดแดง

  • แผลติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังชั้นลึกถึงระดับเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ (Necrotizing fasciitis)

  • แผลเส้นประสาทเสื่อม

  • แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก

  • แผลมะเร็ง Ostomy

  • คัดกรองและตัดเล็บเท้าเบาหวาน

  • รับส่งต่อการรักษาผู้ป่วยจากจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง

ญาติไม่ต้องกังวล ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อระบุประเภทของแผลและปัญหาที่ทำให้เกิดแผล โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และสหสาขาที่มีประสบการณ์ โดยปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะ จะเริ่มตามตัวเลือกการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

การลดระยะเวลาการหายของแผลเท้าเบาหวาน

0เดือน
2560
0เดือน
2561
0เดือน
2562
0เดือน
2563

สถิติผู้เข้ามารับบริการ

0
2561
0
2562
0
2563

ปรับปรุงเมื่อ 19 กรกฎาคม 2021 เวลา 03:25:51