ข่าวประชาสัมพันธ์

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกอุ่นใจ จะปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565

2022-05-06T19:22:22+07:006 พฤษภาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การประชุมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข

2022-05-06T09:20:38+07:006 พฤษภาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

การพัฒนาระบบตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิต(I Claim)

2022-05-06T09:10:02+07:006 พฤษภาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการคลินิกนอกเวลาราชการ

2022-05-02T20:41:41+07:002 พฤษภาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

มีประกันชีวิต แบบมีค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก(OPD) ใช้สิทธิได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย

2022-05-02T20:27:22+07:002 พฤษภาคม 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุดรธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2022-04-22T08:47:44+07:0022 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

รับมอบเงินจากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล  SUMMER PICNIC BOUTIQUE CONCERT ครั้งที่ 3⁣ จำนวน 354,188.02 บาท

2022-04-22T16:43:30+07:0020 เมษายน 2022|ข่าวบริจาค, ข่าวประชาสัมพันธ์|

น.พ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเสริมพลังเจ้าหน้าที่

2022-04-18T09:26:24+07:0016 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรทางการแพทย์ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์

2022-04-18T09:21:31+07:0013 เมษายน 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์|

Go to Top