การตรวจวัดระดับออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลเพื่อประเมินการหายของแผล

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wfud