ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัดชนิด ๓๒ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-25T18:19:24+07:0025 พฤษภาคม 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-24T14:00:04+07:0016 พฤษภาคม 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-05-09T10:32:02+07:008 พฤษภาคม 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวิดีทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-25T19:09:19+07:0025 เมษายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top