ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-12T13:55:36+07:0012 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-10T13:25:34+07:0010 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-26T13:39:46+07:0025 เมษายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดส่วนอก-เอว (Pedicular screw system) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-04-21T13:53:15+07:0021 เมษายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top