โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-17T13:46:35+07:0016 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated repocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-17T13:44:01+07:0016 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อสถานีและขยายเส้นทางระบบท่อลมรับ-ส่งพัสดุทางการแพทย์ (๒ สถานี) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-17T13:41:01+07:0016 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-17T13:38:10+07:0016 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-10T09:17:08+07:009 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อระบบ BMS IPD Paperless สำหรับโปรแกรม BMS-HOSxp XE พร้อมอุปกรร์ และติดตั้ง จำนวน ๓ หอผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-08T11:53:19+07:007 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-05-02T19:49:35+07:002 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top