ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PASS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-06T18:48:12+07:006 มิถุนายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน ๑๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-06-06T16:27:46+07:006 มิถุนายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /ซื้อชุดวัสดุเชื่อมกระดูกสันหลังเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนคอ (Anterior Cervical Plate)ชนิดเปิดแผลทางด้านหน้า (Anterior Approach) จำนวน 6 รายการ

2022-06-02T10:58:18+07:002 มิถุนายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PASS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-28T09:52:04+07:0027 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ชั้น ๔ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-26T18:38:04+07:0026 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-23T17:37:03+07:0023 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-05-20T18:36:11+07:0020 พฤษภาคม 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top