โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-11T09:47:26+07:0010 กรกฎาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-04T13:22:04+07:002 กรกฎาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อสถานีและขยายเส้นทางระบบท่อลมรับ-ส่งพัสดุทางการแพทย์ (๒ สถานี) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-02T19:11:19+07:002 กรกฎาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-02T19:08:20+07:002 กรกฎาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-03T09:39:20+07:0027 มิถุนายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top