โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-05T09:33:19+07:004 กันยายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-01T19:39:13+07:001 กันยายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top