โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-27T16:05:55+07:0027 พฤศจิกายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพอัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-27T15:12:57+07:0027 พฤศจิกายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ ระดับภูมิคุ้มกัน และสารชีวโมเลกุล ในเลือด สารคัดหลั่งอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-27T11:14:26+07:0024 พฤศจิกายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดระบบประสาทและสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-21T18:59:49+07:0021 พฤศจิกายน 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top