ขยายเวลา!!!  รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ), เจ้าพนักงานเวชสถิติ

  1. คุณสมบัติ
    ㆍ ชาย/หญิง
    ㆍจบประกาศนียบัตรชั้นสูง เวชสถิติ /ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเวชสถิติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สาขาเวชสถิติ)

รายได้

  • เงินเดือน + ค่าล่วงเวลา

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567
สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่
0-7636-1234 ต่อ 6545
08-1979-6493

ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกเอกสารให้ครบถ้วน 

แล้วสแกนส่งทางอีเมล์ที่ sujin_1111@hotmail.com

ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤษภาคม 2024 เวลา 09:25:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g0iv