ข่าวรับสมัครงาน

Home/ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

2022-09-09T11:26:47+07:009 กันยายน 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

2022-08-31T14:04:14+07:0031 สิงหาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2022-08-04T16:27:28+07:004 สิงหาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

2022-07-27T11:57:35+07:0027 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2022-07-25T18:51:14+07:0025 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

2022-07-19T19:07:53+07:0019 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2022-07-12T17:30:30+07:0012 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

2022-07-05T10:34:32+07:005 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2022-07-05T11:33:30+07:005 กรกฎาคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

2022-06-10T09:07:03+07:0010 มิถุนายน 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

Go to Top