ข่าวรับสมัครงาน

Home/ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2022-02-24T10:40:08+07:0024 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2022-02-20T21:58:30+07:0018 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2022-02-17T14:26:17+07:0017 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2022-02-09T13:15:40+07:009 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

2022-01-25T09:28:29+07:0024 มกราคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

2022-01-04T15:55:04+07:004 มกราคม 2022|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2021-12-30T10:34:05+07:0030 ธันวาคม 2021|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

2021-12-30T10:29:38+07:0030 ธันวาคม 2021|ข่าวรับสมัครงาน|

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2021-12-30T10:26:20+07:0030 ธันวาคม 2021|ข่าวรับสมัครงาน|

Go to Top