คลินิกผู้สูงอายุ สามารถติดต่อจองคิวได้ที่เบอร์ 06-1871-0697 ช่วงเวลา 15.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ

 

ปรับปรุงเมื่อ 17 มิถุนายน 2022 เวลา 11:31:57