คลินิกผู้สูงอายุ สามารถติดต่อจองคิวได้ที่ Call Center รพ. 076-254200 ช่วงเวลา 8.30 – 19.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

ปรับปรุงเมื่อ 01 กันยายน 2023 เวลา 04:45:55