เปิดรับสมัคร  เภสัชกร  งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

คุณสมบัติ
1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
3.มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
4.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

สวัสดิการ
ㆍ มีโอกาสได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ㆍรายได้รวมต่อเดือน 33,000-40,000 บาท  (เงินเดือน, ค่าใบประกอบวิชาชีพ, ค่าพตส., P4P และ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
ㆍสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

ติดต่อสอบถาม

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 076-361234 ต่อ 1263-1264 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ 081-8915847

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qybz