โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท #22

Loading Events

งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 22

Rural Medical Education for Sustainable Healthcare

9 – 11 กันยายน 2567

ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตชิตื้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

1.แพทย์ บุคลากร ที่สนใจลงทะเบียน

  • ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2567 ท่านละ 3,000 บาท
  • ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2567 ท่านละ 3,500 บาท


2.นักศึกษาแพทย์ ที่สนใจลงทะเบียน

  • ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2567 ท่านละ 1,500 บาท
  • ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 สิงหาคม 2567 ท่านละ 2,000 บาท

สามารถลงทะเบียนและจ่ายชำระเงินตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567

Go to Top