โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Subscribe To Our News Feed

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน จัดประชุมในหัวข้อ "Update DM 2023" กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรพยาบาลทุกหน่วยงานใน รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายด้านการพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพยาบาล สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2023

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายด้านการพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพยาบาล สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2023 โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความรู้ [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมโดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. พญ.ชนิดา [...]

คุณสุรินทร์ วุฒิธรรมาภรณ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 กันยายน 2566 คุณสุรินทร์ วุฒิธรรมาภรณ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ [...]

คุณดำรงค์ นนท์แก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

20 กันยายน 2566 คุณดำรงค์ นนท์แก้ว และครอบครัว บริจาคเงิน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นพ.เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล [...]

คุณอุบล สวัสดิรักษ์และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท คุณเผด็จ – วรรณา สวัสดิรักษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

19 กันยายน 2566 คุณอุบล สวัสดิรักษ์และครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท คุณเผด็จ - วรรณา สวัสดิรักษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

BOOK AN APPOINTMENT
Go to Top