โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “สุขภาพดี สไตล์เวลเนส : Wellness Lifestyle ” #สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ "สุขภาพดี สไตล์เวลเนส : Wellness Lifestyle " #สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวนที่รับสมัคร : 150 คน สถานที่จัดงาน :[...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้ นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)[...]

บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2566

#ขอแสดงความยินดี กับทุก ๆ ท่าน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "#ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปี[...]

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๐,๑๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๑๐,๑๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐[...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

Go to Top