โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวบริจาค

Home>ข่าวบริจาค

คุณเทวีวรรณ จิรภัทรภูมิ และ คุณทวิวรรณ บรรเจิดพงศ์ชัย  บริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-12-04T15:58:30+07:004 ธันวาคม 2023|ข่าวบริจาค|

คุณสมศักดิ์ เอี่ยวชูวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-30T10:48:44+07:0029 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

คุณวัลลภา – คุณศรัณย์ – คุณจุฑามาศ เลิศชูวงศา บริจาคเงิน 630,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-28T16:05:20+07:0028 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และรับมอบเครื่องมือแพทย์ ณ วัดป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จ.พังงา

2023-11-27T15:10:21+07:0027 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

สโมสรโรตารีชิโน ภูเก็ต จัดคอนเสิร์ต Sino Charity Concert รายได้ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-25T14:00:41+07:0025 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

บริษัท หยี่เต้ง กรุ๊ป จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-24T16:16:33+07:0024 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

ไลม์ไลท์ ภูเก็ต(Limelight Phuket)และ บริษัท เพิ่มพงศ์พัฒนา จำกัด บริจาคเงิน 350,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-20T13:02:48+07:0020 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

คุณบุญ ยงสกุล บริจาคเงิน 120,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-20T13:01:45+07:0020 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

ครอบครัว ลูก – หลาน คุณพ่อเชื้อ – คุณแม่เสม จันทวงศ์ บริจาคเงิน 1,015,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-15T15:04:48+07:0015 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

คุณภาวินี โอรุค และครอบครัว และ คุณนภัสนันท์ พูลสวัสดิ์ บริจาคอาหารและน้ำดื่ม ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-15T14:27:17+07:0015 พฤศจิกายน 2023|ข่าวบริจาค|

Go to Top