ข่าวบริจาค

Home>ข่าวบริจาค

คุณศุภชาติ เพ็ชรภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-06-01T12:26:57+07:001 มิถุนายน 2023|ข่าวบริจาค|

มอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสทำความดี ด้านจิตอาสา

2023-06-01T12:25:20+07:001 มิถุนายน 2023|ข่าวบริจาค|

คุณฐิติวิชญ์ วัฒนสกุลพงศ์ บริจาคเงิน 56,469 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-31T12:04:17+07:0031 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

กลุ่ม RTC Thaicoon Thailand บริจาคเงิน 95,263.35 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-31T12:01:49+07:0031 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

คุณพัฒนพงษ์ เอกวานิช บริจาคเงิน 30,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-29T16:00:33+07:0029 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

คุณสุนันท์ กาศธัญญกิจ และพญ.ธัญวรัตม์ ฉั่วกะบุตร บริจาคเงินจำนวน 540,000 บาท ให้เเก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-18T13:54:39+07:0018 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

ครอบครัววังศรีมงคล บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-11T16:07:29+07:0011 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

คุณนิตยา ไกรทัศน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-11T15:23:06+07:0011 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

คุณบุญเสริม เก็บทรัพย์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-05-11T15:15:20+07:0011 พฤษภาคม 2023|ข่าวบริจาค|

สมาคมกัญชาภูเก็ต บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-04-28T14:36:16+07:0028 เมษายน 2023|ข่าวบริจาค|

Go to Top