ข่าวบริจาค

Home/ข่าวบริจาค

คุณมนัสพร แซ่หวัง บริจาครถเข็นผู้ป่วยจำนวน 3 ตัว

2022-10-05T09:59:25+07:005 ตุลาคม 2022|ข่าวบริจาค|

ทีม “Courtyard and Good Shepherd Team” บริจาคเครื่องไตเทียม มูลค่า 480,000 บาท มอบให้แก่หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2022-09-10T18:04:58+07:0010 กันยายน 2022|ข่าวบริจาค|

คุณอุบล หวานดี และครอบครัว บริจาคเครื่องพร้อมชุดปั่นล้างและแยกเม็ดเลือดจากการผ่าตัดอัตโนมัติมูลค่า 1,745,000 บาท ให้แก่ศูนย์หัวใจอันดามันฯ

2022-09-10T17:37:02+07:0010 กันยายน 2022|ข่าวบริจาค|

คุณศิริมา ว่องสารกิจ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2022-09-05T09:28:57+07:005 กันยายน 2022|ข่าวบริจาค|

คณะสโมสรไลออนส์ ภูเก็ต บริจาค ตุ๊กตา,ของเล่น,หนังสือนิทาน แก่ผู้ป่วยเด็ก และมอบของใช้ ให้กับผู้ป่วยตึกรติพัฒน์

2022-08-30T17:36:21+07:0030 สิงหาคม 2022|ข่าวบริจาค|

นายแพทย์สงวน – คุณสิณัฐริณ คุณาพร และ คุณณภธณิณ คุณสนอง บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ข้าวสาร 250 กิโลกรัม พัดลม 8 ตัว

2022-08-25T14:50:38+07:0025 สิงหาคม 2022|ข่าวบริจาค|

คุณทัศศรีน์ ศิลปลิขิตพร คุณธวัช ศิลปลิขิตพร และคุณประเทือง เครือทอง บริจาคเงิน จำนวน 2,599,700 บาท

2022-08-19T09:05:50+07:0019 สิงหาคม 2022|ข่าวบริจาค|

คุณชูชาติ รุ่งรัตนไพบูลย์ บริษัทฟูชิงทัวร์ บริจาคหมอนยางพาราเพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดแผลกดทับให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 100 ใบ

2022-08-19T09:27:17+07:0019 สิงหาคม 2022|ข่าวบริจาค|

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตมอบเงินจากการจัดงานวิ่ง “RUN for PHUKET Expo 2028” เป็นจำนวนเงิน 902,028 บาท

2022-08-19T09:28:10+07:0015 สิงหาคม 2022|ข่าวบริจาค|

ชมรมดนตรีบำบัด ภูเก็ต บริจาคเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยนั่งตรวจ จำนวน 12 ตัว

2022-07-21T15:04:58+07:0021 กรกฎาคม 2022|ข่าวบริจาค|

Go to Top