โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ข่าวบริจาค

มูลนิธิ น้ำทอง คุณวิศาล บริจาคเครื่องมือแพทย์ มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2024-05-21T17:37:25+07:0021 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

คุณสุกัญญา แต่บรรพกุล และลูกๆ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2024-05-14T13:36:01+07:0014 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

คุณมลิวัลย์ ไตรทิพย์พิกุล บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”

2024-05-14T13:30:02+07:0014 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา” ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2024-05-10T18:30:36+07:0010 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

มูลนิธิมรรคาวาณิช นำโดย นายกฤษณะ นางนนทลี และบุตร นางสาวพนิตตา และนางสาวนัคมน มรรคาวาณิช บริจาคเงินจำนวน 1,100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา” ศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต

2024-05-09T19:18:43+07:009 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

คุณปนัดดา อัศวเนตรมณี บริจาคเงินจำนวน 219,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”

2024-05-02T11:40:03+07:002 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท

2024-05-02T12:34:09+07:002 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

คุณสหรัฐ จิวะวิศิษฎ์นนท์ และคุณฐหัฑยา วีระกุล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2024-05-01T18:39:12+07:001 พฤษภาคม 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

แม่ชีประกอบ แสงมณี บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2024-04-24T14:16:41+07:0024 เมษายน 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

นาง พรรณทิพา อุปัติศฤงค์ พร้อมครอบครัว นายสุวิจักขณ์ ,นาย วรปรัชญ์ อุปัติศฤงค์และ นส.นลินรัตน์ บุญสวัสดิ์ และ บริษัท เอส.ยู.ซูซูกิ ภูเก็ต บริจาคเงินรวม 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง ศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”

2024-04-22T16:33:19+07:0022 เมษายน 2024|Categories: ข่าวบริจาค|

Go to Top