โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Subscribe To Our News Feed

เป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาล

หากเราสามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคล  จะช่วยชะลอภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ออกไปได้ บทความนี้เป็นการกล่าวถถึงเป้าหมายการควบคุมระดับน้ำตาลของแต่ละกลุ่มผู้ป่วย   ที่มา: CPG for diabetes 2023 ติดตามคลินิกเบาหวาน 360 ํ [...]

คุณสิริพงศ์ แต่สกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

6 ธ.ค.66 คุณสิริพงศ์ แต่สกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ [...]

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวในทุกโอกาส (NO GIFT POLICY)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบเครื่องไตเทียม มูลค่า 600,000 บาท

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2566 คุณสายัณห์ ธราพร และ คุณสำลี แซ่ตัน   ร่วมบริจาคเครื่องไตเทียม มูลค่า 600,000 บาท มอบให้แก่หน่วยไตเทียม [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

BOOK AN APPOINTMENT
Go to Top