โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/แผนก NICU

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) [...]

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบค่าเสื่อม๖๗

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) [...]

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล PACS (Picture Archiving and Communication System) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่า[...]

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลว:กรณีศึกษา (พว.พิชญามณฑน์ มุขแม้นเหมือน)

การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดที่มีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือด (พว.อรอนงค์ เทพี)

คุณธำรง ตันติวิรัชกุล บริจาคข้าวกล่อง 300 กล่อง น้ำดื่ม 30 แพ็ค และ ขนมอาโป้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

17 กรกฎาคม 2567 คุณธำรง ตันติวิรัชกุล บริจาคข้าวกล่อง 300 กล่อง น้ำดื่ม 30 แพ็ค และ ขนมอาโป้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต[...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

Go to Top