โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
Articles2015-12-14T04:11:26+07:00

Health Articles

Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.

Subscribe To Our News Feed

พนักงานในเครือมนทาระฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป มอบเงินบริจาค จากกิจกรรมการออกกำลังกาย จำนวน 47,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วันที่ 22 กันยายน 2566 พนักงานในเครือมนทาระฮอสพิทอลลิตี้กรุ๊ป (โรงแรมตรีสรา, โครงการตรีวนันดา, พระยาพาลาซโซ่, ร้านอาหารพรุ และร้านอาหารจำปา) มอบเงินบริจาคจากกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 47,000 [...]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น รายละเอียดตามประกาศ ประกาศแผนจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ ระดับภูมิคุ้มกัน และสารชีวโมเลกุลในเลือด สารคัดหลั่งอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม โครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวาน จัดประชุมในหัวข้อ "Update DM 2023" กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรพยาบาลทุกหน่วยงานใน รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายด้านการพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพยาบาล สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2023

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดการประชุม การถ่ายทอดนโยบายด้านการพยาบาลและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพยาบาล สู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2023 โดยมี พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และมีความรู้ [...]

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมโดยนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้าน พรส. พญ.ชนิดา [...]

คุณสุรินทร์ วุฒิธรรมาภรณ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 กันยายน 2566 คุณสุรินทร์ วุฒิธรรมาภรณ์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ [...]

Make An Appointment

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

BOOK AN APPOINTMENT
Go to Top