ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ