โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

NongDa

About สุรัตดา สาระกิจ

This author has not yet filled in any details.
So far สุรัตดา สาระกิจ has created 43 blog entries.

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๙๐,๑๓๓.๘๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-23T18:39:47+07:0023 เมษายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๗,๙๙๖.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-02T17:02:20+07:002 เมษายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-02T14:13:35+07:002 เมษายน 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร (ร่าง) ประกวดราคาซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-06T13:56:20+07:006 มีนาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๐,๑๘๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-03-01T10:11:08+07:001 มีนาคม 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้งขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร ประมาณการจะซื้อ ๕,๐๐๐ ขวดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-16T09:49:53+07:0016 กุมภาพันธ์ 2024|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้งขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-12-23T09:47:12+07:0023 ธันวาคม 2023|Categories: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top