วันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัท Healthcare Enterprises จำกัด สนับสนุนชุด PPE จำนวน 100ชุด ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gt18