วันที่ 9 กันยายน 2564 สภาการเหมืองแร่บริจาคเครื่อง AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต