ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว (Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/58x1