alisaw

Home/นส.อลิสา วงกล้า

About นส.อลิสา วงกล้า

This author has not yet filled in any details.
So far นส.อลิสา วงกล้า has created 100 blog entries.

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจสารเคมีและตะกอนในปัสสาวะโดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-28T21:33:51+07:0028 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาเชิงปริมาณของสารชีวเคมีและฮอร์โมนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-20T09:30:43+07:0018 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัด ปริมาณก๊าซในสิ่งส่งตรวจ (Blood gas analysis) แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-20T09:23:12+07:0018 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๗๕,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-14T19:31:56+07:0014 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-10T20:29:47+07:0010 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-10T20:26:59+07:0010 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-10T20:22:13+07:0010 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมี และปริมาณ HbA๑C ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2022-11-10T16:00:15+07:0010 พฤศจิกายน 2022|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

Go to Top