โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านบริการ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564  เพชรน้ำงามแห่งอันดามัน  ผู้สร้างสรรค์ผลงาน จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ปรับปรุงเมื่อ 08 ธันวาคม 2021 เวลา 09:06:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/3i9