ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Automated ESR) จำนวน ๖,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ปรับปรุงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021 เวลา 02:46:38

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xm9e