ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Automated ESR) จำนวน ๖,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ปรับปรุงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021 เวลา 02:46:38