ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Automated ESR) จำนวน ๖,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารเเนบ