ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจ COVID-๑๙ AG Rapid Test จำนวน ๖,๒๕๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2022 เวลา 11:31:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j5nm