วันที่ 24 มกราคม 2565 ประชุมบริหาร โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและคณะผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mvwc