วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ณ บริเวณหลังอาคารศรีพัชรินทรานุสร  โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวทางด้านโภชนาการ  การใช้ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร การตรวจประเมินสุขภาพ  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน  มีหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/g3g3