13 พฤษภาคม 2565 นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณจิราวรรณ งานสถิร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลาการ รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดภูเก็ต เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และพีธีทอดผ้าป่าต้นไม้ โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เป็นวันสำคัญที่ประชาชนทุนคนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าเพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป โดยกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ที่ดินธรณีสงฑ์ บริเวณวัดโฆษิตวิหาร และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ บริเวณหลังวัดโฆษิตวิหาร และบริเวณหลังวัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์
ภาพ: งานเวชนิทัศน์
เผยแพร่: งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qd8