กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. จำนวน 1 อัตรา

สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 โทร. 076-361234  ต่อ 6545 6546