ร้าน Pint factory สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน 20 กล่อง ให้แก่ผู้มารับบริการ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/qq8