คุณปภาดา โครตพุ้ย คุณวันดี พลายม่วง และคุณฐิติกาญน์ ลี้ลับ บริจาคข้าวสาร 15 กก. ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก และผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ อาคารผู้ป่วยนอก ในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ