หากผู้ป่วยที่อยู่นอกจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนัดกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และท่านไม่สามารถปฏิบัติตาม มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4021/2564 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2564 ได้นั้น ท่านสามารถเลื่อนนัดได้ตามรายละเอียดในภาพ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ 076-361234 ต่อ 6565, 6566

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7uhu