วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ ชุดPAPR รุ่น Easy Clean ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jtz1