ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการ ระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบ เหนื่อย   ให้รับบริการได้ที่

คลินิกทางเดินหายใจ (เต้นท์ขาว) ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 076-361234 ต่อ 3830

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/943y