23 ก.ย. 2564 เวลา 09.00น. นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พว.วันดี โกยกิจเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล คณะผู้บริหาร กุมารแพทย์ และบุคลากรรพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์เด็กสุขภาพดี” (Healthy Child Center) พร้อมต้อนรับ และแสดงความขอบคุณ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 7 นำโดย คุณคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ คลินิกเด็กสุขภาพดี, หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU), หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (Sick new born) และห้องเคมีบำบัดเด็ก ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมี ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 8 เป็นผู้กล่าวมอบพื้นที่ดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก คุณชกาจ วรรณไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ภูเก็ต และคณะ มาร่วมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้
ต่อจากนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเกียรติบัตรเป็นการขอบคุณให้แด่ คุณคณิต ยงสกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ คุณคณิต ยงสกุล มอบของที่ระลึกให้แก่ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในวาระเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ft6y